महिला शिक्षिकेसोबत शारीरिक संबं ध बनवल्यानंतर विद्यार्थ्याने केली आत्म ह-त्या सुसा-इड नोट मध्ये लिहले कारण..

Letest News

आजच्या जगामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्याचे नाते ना ते खूप जवळचे झाले आहे. अगदी मित्र मैत्रीनीसारखे. पण या ना त्याचे प्रेमामध्ये कधी रुपांतर कसे होते हे कळतच नाही. अशीच एक ध- क्का दा यक घ टना घडली आहे. एका महिला शिक्षकीने १६ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला प्रेमामध्ये गुं तवले आहे. जाणून घ्या काय आहे ही ध- क्का  दा यक गोष्ट.

छत्तीसगडमधील बिलासपूर या शहरातील ही घटना आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील प्रेम सं -बं ध असल्याचे हे एक ध-क्का दा यक प्र करण समोर आले आहे. येथे एका महिला शिक्षकीने तिच्या १६ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला पहिल्यांदा प्रेमामध्ये पाडले आणि त्यानंतर ती बरेच दिवस त्याच्याशी शा-री  रिक सं -बं ध बनवू लागली.

परंतु विद्यार्थ्याला शिक्षकीचे खरे रूप कळाल्यावर तो दु:  खी होवून त्याने आ त्म ह  त्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. म रण्यापूर्वी त्याने सु- सा  इ ड नो टही लिहली होती. ही सु-सा इ ड नो ट को ड शब्दात लिहिली गेली होती, पो-लि सां ना ती सु-सा इ ड नो ट समजण्यास ५ दिवस लागले होते.

हे संपूर्ण प्र करण बि लासपूरच्या तोरवा पो-लि स स्टे शन परिसरातील आहे. बिलासपूर येथील आ रा धना ए क्का या नावाची महिला लोय ला या खासगी शाळेत के मि स्ट शिक्षका म्हणून काम करत होती. या महिला शिक्षकाने तिच्या १६ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला प्रेमाच्या जा ळ्यात अ डकविले.

प्रथम तिने विद्यार्थ्याला मोबाईलवर अ   श्ली ल व्हि डिओ आणि फोटो पाठविणे सुरू केले. मग हळू हळू त्याच्याशी शा- री रिक सं बं ध बनवू लागली. अशा प्रकारे तो विद्यार्थी देखील त्या शिक्षकीच्या एकतर्फी प्रेमात पडला.

त्याचवेळी, ती शिक्षका शाळेतील एका कर्मचार्‍याच्या प्रेमात पडली. १६ वर्षीय विद्यार्थ्याला जेव्हा हे समजले तेव्हा तो खूप दु:   खी झाला. कारण तो त्या शिक्षिकेच्या प्रेमात पूर्ण बु डाला होता. तो तीच्यावर खूप प्रेम करायचा. त्याने अनेकदा त्या शिक्षकेला फोन करून बोलण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु जेव्हा त्या शिक्षकीने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याला काही उत्तरही नाही दिले. तेव्हा त्या विद्यार्थ्याने दु:  खी होऊन आ त्म ह त्या केली. पो-लि सांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृ त विद्यार्थी कॉम्पूटर तं त्र ज्ञानामध्ये खूप हुशार होता.

त्याने आपल्या शिक्षकेचा मोबाईल व्हॉ ट्सअ‍ॅप आणि सो शल मीडिया अ काउं ट्स हॅ  क केले होते. यामुळे शिक्षकेबद्दलची सर्व माहिती त्याला मिळत होती. ती कोणत्या माणसाशी आणि कुठे भेटायला जाणार आहे हे त्या विद्यार्थ्याला माहित असायचे.

सु-सा ई ड नोटमध्ये असे दिसून आले आहे की शिक्षका जेव्हा हवे तेव्हा ती त्या विद्यार्थ्यांचा नंबर ब्लॉ क करत असे. मग जेव्हा तीला शा -री रिक भू क  लागेल तेव्हा ती त्या विद्यार्थ्याला पुन्हा फोन करून बोलवून घ्यायची.

त्यानंतर विद्यार्थ्याला असे समजून आले की ती शिक्षका त्याच्यावर  प्रेम करत नाहीत. ती फक्त स्वताची भू क भागवण्यासाठी त्याचा वापर करते. जेव्हा त्या शिक्षकीने दुसर्‍या एखाद्याशी प्रेम प्र करण सुरू केले तेव्हा तो अधिकच दुः  खी  झाला. ती शिक्षका १८ मार्चला त्या विद्यार्थ्याला भेटायला गेली होती. त्यानंतर अर्ध्या तासाने विद्यार्थ्याने लगेच आ  त्म ह -त्या केली.

Dnyaneshwar Harak

Dnyaneshwar Harak is the Founder and editor of Hrk media Previously, he's worked in multiple news media organisationsh as journalists main focus on real news and true voice on people .

http://hrkmedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *