पैश्याची आहे खूप जास्त गरज तर ‘तांदळाचे’ हे उपा-य तुम्हाला बनवू शकतात मालामाल …

Uncategorized

आजच्या महागाईच्या युगामध्ये कितीही कष्ट करून पैसे मिळवले तरी ते कमीच पडतात. यामुळे सर्व माणसांच्या गरजा अपूर्ण राहतात. परंतु यामुळे नि-राश होण्याची गरज नाही. कारण आज आम्ही तुम्हाला असे काही उ पाय सांगणार आहोत की हे उ पाय केल्याने तुम्हाला पैशांची कमतरता कधीच भासणार नाही. तर चला जाणून घेऊया नेमके काय आहेत हे उ-पाय.

प्रत्येक माणूस हा आपल्या क्षमतेनुसार कठोर परिश्रम करून पैसे मिळवत असतो परंतु काहीवेळा रात्रंदिवस प्रयत्न करूनही पैशाची कमतरता भासते.

अशा परिस्थितीत क-र्ज घेतल्यास वेळेत परतफेड होते की नाही याची भीती वाटत असते आणि अशा प्रसंगी अनेक वेळा दुसऱ्या व्यक्तीकडे पैसे मागितले असता कोणी पैसे द्यायलाही तयार नसते. अशी वि-चित्र परिस्थिती बर्‍याचदा वारंवार आपल्यासोबत घडत असते.

खरे तर हा उपाय तांदळाशी सं-बं धित आहे. हिंदू ध- र्मात तांदळाला किती महत्व आहे हे तुम्हाला माहित असेलच. तांदूळ हे शुभ मानून ते सर्व प्रकारच्या पूजेमध्ये वापरले जाते.

ते मग पूजेतील अक्षताचे तांदूळ असो किंवा दान स्वरुपाचे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पूजेमध्ये अक्षताच्या वेळी जे तांदूळ वापरले जाते ते तांदूळ अखंड असते तु ट ले-फु टलेले नसते.

तसेच पूजा आणि धा-र्मिक वि-धीमध्ये पांढर्‍या रंगाच्या तांदळाचा वापर करणे खूप शुभ मानले जाते. हे उपासनेच्या परिपूर्णतेचे प्रतीक आहे. त्याबरोबरच तांदळावर अनेक उपायांचा उल्लेख ज्यो तिषातही केला आहे. आम्ही त्यापैकी काही आपल्याल्या सांगणार आहोत.

१) भगवान शिवला अशा प्रकारे अ र्पित करा तांदूळ:- जर आपण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत चिं तेत असाल आणि पैशाच्या अडचणींशी सं घ र्ष करीत असाल. अशावेळी जर तुम्हाला काही मार्गाने पैसे मिळवायचे असतील तर हा उ पाय तुम्हाला मदत करू शकेल. यासाठी तुम्हाला पौर्णिमेच्या नंतर येणाऱ्या सोमवारच्या दिवशी अर्धा किलो तांदूळ घेऊन शिवलिं-गाजवळ बसायचे आहे.

आणि शिवलिं-गाची विधिवत पूजा केल्यानंतर त्या तांदळामधील एक मुठ तांदूळ भगवान शंकरांना अर्पण करावा व उरलेला तांदूळ गरजू एखाद्याला दान करावा. सलग ५ सोमवार असे करा. असे केल्याने भोलेनाथ यांच्या कृपेने तुमची सर्व आर्थिक सम स्या दूर होईल आणि उत्प न्नाचे नवीन स्रो त तयार होतील.

२) पर्समध्ये तांदूळ ठेवा :- जर पैसा आपल्या पर्समध्ये बराच काळ टिकत नसेल तर आपण ज्यो तिषात नमूद केलेल्या तांदळाचे इतर उपाय करून पाहू शकता.

यासाठी तुम्हाला कोणत्याही शुभ मुहुर्तादिवशी किंवा अक्षय तृतीया पोर्णिमा दीपावली असे शुभ मुहूर्त पाहून त्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवश्यक कामातून निवृत्त झाल्यावर स्वच्छ लाल रेशीम कपडा घ्या.

त्यामध्ये तांदळाचे २१ अक्षत धान्य त्या लाल कपड्यात ठेवा अक्षत म्हणजेच तांदळाच्या २१ धान्यांपैकी कोणतेही धान्य तु-टले-फुटलेले नसावे. ते धान्य त्या लाल कपड्यात बांधा. यानंतर संपत्तीची देवी माता लक्ष्मीची पूजा करा. नंतर पूजेमध्ये या लाल कपड्यात बांधलेले तांदूळही अर्पण करा. यानंतर लाल कपड्यात बांधलेले हे तांदूळ आपल्या पर्स किंवा तुमच्या पाकिटा मध्ये लपवून ठेवा जे आपण पैसे ठेवण्यासाठी वापरतो. या उपयाने आपल्याकडे धन आ कर्षि त होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *